Route en locatie

We hebben daarvoor de beschikking over de volgende expositieruimten :

  • Het restaurant van zorgcentrum De Hoprank, + ruimte bij de ingang
  • De Esrank en het Atrium
  • Het voormalige gemeentehuis van Peize
  • In de boerderij van mw. Schuiling
  • Galerie De Paardestal